تایید گواهی انطباق با معیار مصرف انرژی 9648 توسط اداره استاندارد برای شرکت پتروشیمی اروند صادر شد 09 تیر 1395
news image
تایید گواهی انطباق با معیار مصرف انرژی 9648 توسط اداره  استاندارد برای شرکت پتروشیمی اروند صادر شد

تایید گواهی انطباق با معیار مصرف انرژی 9648 توسط اداره  استاندارد برای شرکت پتروشیمی اروند صادر شد.

با انجام  بازرسی انرژی سالهای 92 و 93 توسط نماینده و مشاور اداره استاندارد در بهمن ماه 94،بر اساس استاندارد 9648 و ماده 25 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی(1770) گواهی انطباق با معیار مصرف انرژی برای واحد S-PVC شرکت پتروشیمی اروند صادر گردید .

فرآیند ممیزی خارجی سیستم مدیریت انرژی (ISO50001) با موفقیت وکسب گواهینامه این سیستم ،انجام یافت. به دنبال برنامه ریزی انجام شده و در همسویی با تداوام و نهادینه سازی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی(قانون     1770 ) و جهت همسویی با برنامه های دولت پس از حذف یارانه انرژی،شرکت پتروشیمی اروند اقدام به استقرار سیستم مدیریت انرژی در واحدهای تولیدی و ستادی خود نمود.

این حرکت مهم و اساسی، با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان واحدهای مختلف زیر نظر مشاور سیستم در یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه سال 95 پس از انجام ممیزی نهایی از سوی شرکت گواهی دهنده TUVNORD آلمان و اطمینان یافتن از انطباق همه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی با استاندارد ISO 50001:2011 و تأییدیه مربوط به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی صادر شد.

پس از تلاش و پیگیری کارشناسان شرکت پتروشیمی اروند در خصوص شناخت تجهیزات بارز مصرف انرژی و اتخاذ تدابیر فنی موثر در خصوص مصرف بهینه حامل های انرژی و ارائه آموزش های مرتبط به منظور توانمند سازی همکاران با حوزه انرژی و حصول اطمینان از کارایی اقدامات اصلاحی،کلیه بخش های موثر در مدیریت و نظارت بر مصرف حامل های انرژی درطی این دو روز مورد ممیزی قرار گرفتند و شرکت پتروشیمی اروند موفق به اخذ گواهینامه مذکور گردید

.لازم به ذکر است: استقرار این سیستم، بهبود موثری در حوزه مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی به همراه داشته و باعث کنترل و بهینه سازی مصارف انرژی در سطح شرکت می گردد و استقرار و ممیزی این سیستم هر ساله باعث بهبود سیستم و کاهش مصرف انرژی خواهد شد.

   این موفقیت را به کلیه همکاران و علی الخصوص همکاران واحد S-PVC شرکت پتروشیمی اروند تبریک گفته و امید است در آینده شاهد موفقیت های بیشتر در این زمینه باشیم.

ارسال دیدگاه
نام:


 

ایمیل :


 

دیدگاه :


 

ارسال دوباره نویسی