محصولات درحال توليد
محصولات درحال توليد و فروش

PVC Suspension _ Rigid Application

Grades

Parameter

S6532

Grade

64-66

K- Value

101-109

Viscosity number (ml/g)

550-610

Bulk density(g/l)

95-100

Grain size(% > 63 µm)

0-1

Grain size(% >250µm)

19-25

Porosity (% wt)

< 0.3

Volatiles Matter (% wt)

≤ 25

Flowability (s/150g)

≤ 1

Residual VCM (ppm)

≤ 20

Dark resin (Con./250g)

≤ 20

Fish eyes(Counts/25cm2)


Application for product grades

Application

Grade

Rigid and Semi-Rigid and Plasticized PVC; Pipes, Profiles, Tubes, Sheets and Film

S6532

 

E-PVC Emulsion _ Paste grade

Grades

Test method

Parameter

E6834

ISO

DIN

Grade

67-69

ISO 1628/2

DIN 53726

K- Value

≤ 2

ISO 565

DIN 53724

Sieve analysis ≥63µ (%)

≤ 0.3

ISO 1269

DIN 7764/2

Volatile matter (%)

≤ 2.2

ISO 6427

DIN 53738

Methanol extract (%)

≤ 2

ISO 6401

DIN 53743

Residual VCM (ppm)

≥ 15

Vinnolit THMA 180

Thermostability (min)

≤ 6

ISO 3219

DIN EN 11468

Paste Viscosity, 

after 1 h (Pas)

Application for product grades

Application

Grade

Rigid Foam for Flooring , Leather Cloth , Sealing Compounds, Coating and Laminating

E6834

Caustic Prodution SPEC

Expected Value

Components To be Analyzed

Frequence

State

L/G/S

Sample Location Point/Line no.

Sample

50 wt%

NaOH

R

L

At Jetty Line No.413300202V

Caustic 50% train 0

<100 ppm wt

NaCL(50% Basis)

R

<50 ppm wt

NaCIO3(50% Basis)

R

<3 ppm wt

Fe(50% Basis)

R

EDC

Units

Guarantee

Components

Max

Min

%by wt

99.9

Ethylene

Impurities

%by wt

0.1

Total Organic impurities

Ppm by wt

600

High Boils (>83.5C)

Ppm by wt

300

Low Boils (<83.5C)

Ppm by wt

5

Hydrogen chloride

Ppm by wt

15

Water

Ppm by wt

0.5

Total Iran

Ppm by wt

15

Non Volatile Matter

Ppm by wt

2

Free Chlorine

10

Color (APHA)

NaClO

Units

Guarantee

Components

gpl

42646

NaOH

gpl

160-180

Active Chlorine

Below Crystallization Limit

NaCl

gpl

Max.10

Na2Co3

Mg/l

Max.1

Fe