پژوهش و فناوري
پژوهش و فناوري
معرفي واحد
2-    اولويت هاي پژوهشي
3-    زيرساخت هاي پژوهشي
4-    فرم هاي پيشنهاد پروژه هاي پژوهشي
5-    فرم دريافت ايده هاي نوآورانه
6-    تماس با ما

1-    معرفي واحد
اداره پژوهش و فناوري پتروشيمي اروند متولي اصلي تعريف ، تصويب و مديريت اجراي فعاليتهاي پژوهشي در راستاي اهداف استراتژيك مجتمع مي باشد. اين اداره سعي دارد در كنار ساير واحدهاي مجتمع و با ايجاد شبكه تبادل اطلاعات با مراكز علمي، پژوهشي و صنعتي معتبر داخلي و خارجي، پيش‌نيازها و ملزومات دستيابي شركت به كسب جايگاهي شايسته در سطح بين‌المللي را در زمينه توليد و توسعه محصول، با در نظر گرفتن توسعه زنجيره ارزش با رويكرد توسعه پايدار ، فراهم آورد. همچنين اين اداره، آمادگي حمايت از عناوين پژوهشي براي پايان نامه هاي مقاطع تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري در راستاي استراتژي هاي شركت پتروشيمي اروند را دارد.
2-    اولويت هاي پژوهشي
براي جزئيات به ساختار فايل پيوست مراجعه شود

3-    زيرساخت هاي پژوهشي
1.    پايلوت 15 ليتري راكتور  PVC براي انجام پليمريزاسيون حالت ناپيوسته
2.     پايلوت آزمايشگاهي تست كاتاليست
3.     پايلوت خشك كن پاششي E-PVC

4-    فرم هاي پيشنهاد پروژه هاي پژوهشي
پژوهشگران محترم به اين نكته دقت فرمايند كه قبل از ارسال فرم كامل پيشنهاد پژوهشي، ابتدا فرم پيش پروپوزال را تكميل و به اداره پژوهش و فناوري پتروشيمي اروند ارسال نمايند. در نهايت پس از دريافت موافقت اوليه با توجه به اولويت و اهميت طرح از طرف اين اداره، اقدام به ارسال فرم كامل پيشنهاد پژوهشي نمايند. در صورت تصويب، قرارداد پژوهشي منعقد خواهد شد.5-    فرم دريافت ايده هاي نوآورانه
اداره پژوهش و فناوري پتروشيمي اروند در راستاي رسالت خود جهت ايجاد جريان نوآوري و ايجاد شكوفايي خلاقيت در صنعت و در ميان واحدهاي مجتمع پتروشيمي اروند از دريافت ايده هاي نوآورانه استقبال مي نمايد. در صورت تاييد ايده بر اساس ميزان سودآوري/كاهش هزينه تقدير خواهد شد.

دانلود فرم دريافت ايده در پتروشيمي اروند    

6-    تماس با ما
شماره تماس: 06152126410 - 06152127316