جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان :

  تجزيه و تحليل ، جمع آوري و ورود اطلاعات ، تهيه ديتا بيس ، پياده سازي و استقرار سيستم بازرسي RBI، نصب ، راه اندازي و پشتيباني از نرم افزار بازرسي فني شرکت پتروشيمي اروند


 • شماره : 31
 • تاریخ :
  1401/06/23
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :

  تجزيه و تحليل ، جمع آوري و ورود اطلاعات ، تهيه ديتا بيس ، پياده سازي و استقرار سيستم بازرسي RBI، نصب ، راه اندازي و پشتيباني از نرم افزار بازرسي فني شرکت پتروشيمي اروند


 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...