برگزاری مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی اسپورتینگ تراپ 09 تیر 1395
news image
برگزاری مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی  اسپورتینگ تراپ

برگزاری مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی اسپورتینگ تراپ

پایگاه مقاومت شرکت پتروشیمی اروند در ایام ولات حضرت علی (ع) اقدام به برگزاری اولین دوره مسابقه تیراندازی به اهداف پروازی اسپورتینگ تراپ به با حضور 18 تیرانداز  از کارکنان در سایت  اهداف پروازی هیئت تیر اندازی شهرستان بندر ماهشهر نمود . طی این مسابقه نفرات ذیل به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند.

1-    شمس الله قنواتیان

2-    مجتبی حیدری

3-    منصور نظارات و یاسر نویی

ارسال دیدگاه
نام:


 

ایمیل :


 

دیدگاه :


 

ارسال دوباره نویسی