مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد تعداد 170000 پالت پلاستيکي،خريد 360000 کيلو گرم رول شرينگ،خريد 5000 تن کربنات سديم سبک
 • شماره : 2
 • تاریخ :
  1396/03/04
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد تعداد 170000 پالت پلاستيکي،خريد 360000 کيلو گرم رول شرينگ،خريد 5000 تن کربنات سديم سبک
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...