مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : طراحي، خريد، نصب و راه اندازي کوره دوم پسماند مايع سوز شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 14
 • تاریخ :
  1396/06/25
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : طراحي، خريد، نصب و راه اندازي کوره دوم پسماند مايع سوز شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...