مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : انجام عمليات انبارداري ، توزين و ترخيص محصولات شرکت پتروشيمي اروند به مدت دو سال
 • شماره : 6
 • تاریخ :
  1397/07/03
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : انجام عمليات انبارداري ، توزين و ترخيص محصولات شرکت پتروشيمي اروند به مدت دو سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...