مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : نگهداري و تعميرات واحدهاي عملياتي ، بهره برداري واحد هاي بسته بندي PVC شرکت پتروشيمي اروند به مدت دو سال
 • شماره : 8
 • تاریخ :
  1397/07/25
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : نگهداري و تعميرات واحدهاي عملياتي ، بهره برداري واحد هاي بسته بندي PVC شرکت پتروشيمي اروند به مدت دو سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...