مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : عملياتي بهره برداري، و نگهداري و تعميرات (نت) واحدهاي شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند به مدت دو سال
 • شماره : 9
 • تاریخ :
  1397/07/30
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : عملياتي بهره برداري، و نگهداري و تعميرات (نت) واحدهاي شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند به مدت دو سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...