مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : اجراي عمليات طراحي ؛ خريدو نصب و راه اندازي عمليات باز يافت و استفاده مجدد از آب سنتريت واحد spvc شرکت پتروشيمي اروند به مدت .يک سال.
 • شماره : 4
 • تاریخ :
  1398/01/18
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 1398/01/24 - 1398/01/27
 • متن : اجراي عمليات طراحي ؛ خريدو نصب و راه اندازي عمليات باز يافت و استفاده مجدد از آب سنتريت واحد spvc شرکت پتروشيمي اروند به مدت .يک سال.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...