مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : اجراي عمليات طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي مکنده مرکزي واحد PVC شرکت پتروشيمي اروند.
 • شماره : 8
 • تاریخ :
  1398/01/28
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 1398/02/07 - 1398/02/10
 • متن : اجراي عمليات طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي مکنده مرکزي واحد PVC شرکت پتروشيمي اروند.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...