مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : اجراي عمليات طراحي ؛ خريد؛ نصب و راه اندازي کوره دوم پسماند مايع سوزشرکت پتروشيمي اروند به مدت 18ماه شمسي
 • شماره : 3
 • تاریخ :
  1398/01/18
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 1398/01/24 - 1398/01/27
 • متن : اجراي عمليات طراحي ؛ خريد؛ نصب و راه اندازي کوره دوم پسماند مايع سوزشرکت پتروشيمي اروند به مدت 18ماه شمسي
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...