مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : اجراي طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم محرک همزن هاي درياچه نمک ( چهار دستگاه بهمراه الکترو موتور)
 • شماره : 11
 • تاریخ :
  1398/02/16
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 1398/02/28 - 1398/03/01
 • متن : اجراي طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم محرک همزن هاي درياچه نمک ( چهار دستگاه بهمراه الکترو موتور)
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...