مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : عمليات بهره برداري ، نگهداري و تعميرات (نت) واحد شستشوي نمک
 • شماره : 195004
 • تاریخ :
  1395/05/16
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : عمليات بهره برداري ، نگهداري و تعميرات (نت) واحد شستشوي نمک
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...