مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : طراحي، ساخت ، نصب و راه اندازي مکنده مرکزي ناحيه هاي 450و485 واحد PVC شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 80
 • تاریخ :
  1396/08/09
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : طراحي، ساخت ، نصب و راه اندازي مکنده مرکزي ناحيه هاي 450و485 واحد PVC شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...