مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : طراحي ، خريد، تامين متريال، ساخت، نصب و راه اندازي ،آسانسورهاي صنعتي،واحد کلر آلکالي
 • شماره : 19
 • تاریخ :
  1396/08/25
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : طراحي ، خريد، تامين متريال، ساخت، نصب و راه اندازي ،آسانسورهاي صنعتي،واحد کلر آلکالي شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...