مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد 125000 تخته جابو بگBig Bag
 • شماره : 23
 • تاریخ :
  1396/10/16
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد 125.000 تخته جابو بگ (Big Bag)
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...