مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : احداث مجتمع 16 واحدي مسکن مدد جويان شهرستان هنديجان.
 • شماره : 27
 • تاریخ :
  1396/12/13
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : احداث مجتمع 16 واحدي مسکن مدد جويان شهرستان هنديجان.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...