مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد،طراحي اصولي،طراحي تفصيلي،تامين تجهيزات،عمليات اجرايي و نصب و راه اندازي يک پکيج Recycle Gas Compressor و تأسيسات جانبي آن
 • شماره : 10
 • تاریخ :
  1395/09/24
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد،طراحي اصولي،طراحي تفصيلي،تامين تجهيزات،عمليات اجرايي و نصب و راه اندازي يک پکيج Recycle Gas Compressor و تأسيسات جانبي آن
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...