مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : جمع آوري ضايعات صنعتي و غير صنعتي و انتقال ضايعات به سلويج وخارج از مجتمع شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 15
 • تاریخ :
  1396/01/05
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : جمع آوري ضايعات صنعتي و غير صنعتي و انتقال ضايعات به سلويج وخارج از مجتمع شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...