مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد رول شرينک سه لايه پلي اتيلني براي مدت يک سال
 • شماره : 11
 • تاریخ :
  1397/08/21
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد رول شرينک سه لايه پلي اتيلني براي مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...