مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تامين مواد شيميايي و کنترل و پايش شرايط عملياتي آب کولينگ (برج خنک کننده) بويلر و چيلر و رفريج در مدت زمان 12 ماه تمام شمسي
 • شماره : 17
 • تاریخ :
  1397/09/10
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : تامين مواد شيميايي ، کنترل و پايش شرايط عملياتي آب کولينگ (برج خنک کننده) بويلر ، چيلر و رفريج در مدت زمان 12 ماه تمام شمسي.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...