مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مزايده
 • عنوان : فروش 70،000 کيلوگرم روغن سوخته صنعتي
 • شماره : 1
 • تاریخ :
  1397/09/15
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : فروش 70،000 کيلوگرم روغن سوخته صنعتي
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...