مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : انجام عمليات پروژه ترميم و باز سازي محوطه هاي بتني مجتمع به مدت 4 ماه
 • شماره : 18
 • تاریخ :
  1397/10/15
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : انجام عمليات پروژه ترميم و باز سازي محوطه هاي بتني مجتمع به مدت 4 ماه
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...