مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد 000-000-3 عدد کيسه سه لايه پلي اتيلني PE VALVE BAG براي مدت يک سال
 • شماره : 14
 • تاریخ :
  1397/10/18
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد 3.000.000 عدد کيسه سه لايه پلي اتيلني PE VALVE BAG براي مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...