مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : نگهداشت و تعميرات واحدهاي عملياتي مجتمع ، انجام عمليات بهره برداري واحد هاي بسته بندي PVC شرکت پتروشيمي اروند به مدت دو سال
 • شماره : 8
 • تاریخ :
  1397/10/19
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : نگهداشت و تعميرات واحدهاي عملياتي مجتمع ، انجام عمليات بهره برداري واحد هاي بسته بندي PVC شرکت پتروشيمي اروند به مدت دو سال.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...