مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : اجراي عمليات خريد و تامين متريال ساخت حمل و تحويل چهار دستگاه مبدل حرارتي پوسته لوله
 • شماره : 22
 • تاریخ :
  1397/10/29
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : اجراي عمليات خريد و تامين متريال ساخت حمل و تحويل چهار دستگاه مبدل حرارتي پوسته لوله
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...