مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تهيه متريال و اجراي عمليات لاستيک کاري
 • شماره : 25
 • تاریخ :
  1397/11/15
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : تهيه متريال و اجراي عمليات لاستيک کاري (تامين و نصب دار بست، کندن لاستيکهاي قديمي سطوح آماده سازي سطوح سند بلاست، اعمال لايه پرايمر، چسب کاري و اجراي دو لايه لاستيک جديد)
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...