مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد 420000 کيلو گرم رول شرينک سه لايه پلي اتيلني براي مدت يک سال
 • شماره : 111
 • تاریخ :
  1397/11/18
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد 420.000 کيلو گرم رول شرينک سه لايه پلي اتيلني براي مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...