مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تجديد مناقصه نگهداري و تعميرات (نت) واحدهاي عملياتي ، بهره برداري واحدهاي بسته بندي PVC و انجام تنظيفات صنعتي مجتمع
 • شماره : 295001
 • تاریخ :
  1395/05/04
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : تجديد مناقصه نگهداري و تعميرات (نت) واحدهاي عملياتي ، بهره برداري واحدهاي بسته بندي PVC و انجام تنظيفات صنعتي مجتمع
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...