کسب مقام سومی شرکت پتروشیمی اروند در مسابقات تنیس روی میز المپیاد کارکنان صنعت پتروشیمی کشور 09 دی 1397
کسب مقام سومی شرکت پتروشیمی اروند در مسابقات تنیس روی میز المپیاد کارکنان صنعت پتروشیمی کشور
تیم تنیس روی میز شرکت پتروشیمی اروند در بین 7 تیم در مسابقات المپیاد کارکنان صنعت پتروشیمی به مقام سومی دست یافت.