آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی فوق العاده (افزایش سرمایه ) شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) 21 اردیبهشت 1398
news image

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  فوق العاده (افزایش سرمایه ) شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  فوق العاده (افزایش سرمایه ) شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص)

به شناسه ملی 10860727560 و شماره ثبت 6494

سرمایه شرکت : 400 میلیارد ریال

 

   بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی برای حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 01/03/1398 در محل  تهران - میدان هفت تیر _ ابتدای خیابان کریمخان زند _ پلاک 38 طبقه یازدهم (سالن کنفرانس) دعوت بعمل می آید.

 

دستور جلسه:

 

  1. استماع گزارش  هیأت مدیره  و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت

  2. اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

  3. تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه

  4. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

 

 

                                                                                         هیأت مدیره شرکت پتروشیمی اروند


ارسال دیدگاه
نام:


 

ایمیل :


 

دیدگاه :


 

CaptchaImage
ارسال دوباره نویسی