زيرساخت هاي پژوهشي
زيرساخت هاي پژوهشي
1.    پايلوت 15 ليتري راكتور  PVC براي انجام پليمريزاسيون حالت ناپيوسته
2.    پايلوت آزمايشگاهي تست كاتاليست
3.    پايلوت خشك كن پاششي E-PVC