زيرساخت هاي پژوهشي
زيرساخت هاي پژوهشي
1. پايلوت 15 ليتري راكتور PVC براي انجام پليمريزاسيون حالت ناپيوسته
2. پايلوت آزمايشگاهي تست كاتاليست
3. پايلوت خشك كن پاششي E-PVC