فروش داخلي با اشاره به روش فروش و فرم الكترونيك ارتباط مشتريان
 فروش داخلي با اشاره به روش فروش و فرم الكترونيك ارتباط مشتريان
داخلي : شركت پتروشيمي اروند محصولات توليدي خود را در رينگ داخلي از روش هاي زير عرضه مي نمايد:
بورس كالا به آدرس اينترنتي https://www.ime.co.ir  (خريداران محترم پس از اخذ كد بورسي كالا مي توانند از طريق كارگزاري هاي بورس كالا جهت خريد داخلي محصولات، بصورت هفتگي و با شرايط فروش اعلام شده اقدام نمايند.)
خوراك بين مجتمعي از طريق خط لوله