فروش صادراتي با اشاره به روش فروش و ايميل بازاريابي و فروش شركت و تجارت صنعت
فروش صادراتي با اشاره به روش فروش و ايميل بازاريابي و فروش شركت و تجارت صنعت
شركت پتروشيمي اروند محصولات توليدي خود را در رينگ بين المللي از طريق كارگزار عرضه مي نمايد. شركتهاي خارجي با ارايه درخواست خريد به آدرس ايميل Sales-marketing@arvandpvc.ir , kyc@pgpicc.com روند ثبت شركت و شركت در مزايده فروش را انجام خواهند داد.
نام كارگزار:  شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس
شماره تلفن:  ۸۸۸۲۰۴۹۴-۰۲۱   شماره فكس:  ۸۸۸۲۰۴۹۴-۰۲۱
پست الكترونيك:     info@pgpicc.com
آدرس: تهران، ميدان هفت تير، خيابان كريمخان زند، پلاك
راهنمايي بازرگاني و فني توسط كارشناسان فروش خارجي : 06152100000