مسئوليتهاي اجتمايي
در راستاي مشاركت و مسئوليتهاي اجتماعي ، امور خيريه و عام المنفعه به مناسبت هفته بسيج و اربعين حسيني، ويزيت رايگان روستاهاي محروم همچون سنوات گذشته صورت پذيرفت، به همين جهت شركت پتروشيمي اروند با هماهنگي فرمانداري ، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و ناحيه مقاومت بسيج شهرستان ماهشهر روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ تيمي متشكل از كادر درماني (پزشك ، پرستار ، كارشناس مامايي و كارشناس داروئي) و ساير عوامل اجرائي (كميته فرهنگي ) به صورت داوطلبانه به روستاهاي محروم(۱- روستاي گمبزون ۲-روستاي حديت ۳-روستاي بسيطين) اعزام نموده و با هماهنگي هاي صورت گرفته ، كليه خدمات درماني و بهداشتي رايگان از قبيل ويزيت ، تحويل دارو، تزريقات و پانسمان و مشاوره بهداشتي ارائه گرديده و بيش از ۲۰۰ نفر از روستائيان مورد معاينه و ساير اقدامات پزشكي قرار گرفته اند. همچنين به دانش آموزان مدارس (حدوداً ۱۶۰ نفر) روستاهاي مورد اشاره ، بسته هاي فرهنگي شامل: دفتر، مداد رنگي ، خودكار ،پاك كن ، مداد تراش ، قمقه ، ليوان ، كيف مدرسه ، جا مدادي ، خط كش و ساير اقلام فرهنگي اهداء گرديده كه اين كار فرهنگي شادماني دانش آموزان مدارس روستاهاي مورد اشاره را فراهم نموده است.

ويزيت رايگان روستا هاي محروم به مناسبت هفته بسيج و اربعين حسيني

در راستاي مشاركت و مسئوليتهاي اجتماعي ، امور خيريه و عام المنفعه به مناسبت هفته بسيج و اربعين حسيني، ويزيت رايگان روستاهاي محروم همچون سنوات گذشته صورت پذيرفت، به همين جهت شركت پتروشيمي اروند با هماهنگي فرمانداري ، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و ناحيه مقاومت بسيج شهرستان ماهشهر روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ تيمي متشكل از كادر درماني (پزشك ، پرستار ، كارشناس مامايي و كارشناس داروئي) و ساير عوامل اجرائي (كميته فرهنگي ) به صورت داوطلبانه به روستاهاي محروم(۱- روستاي گمبزون ۲-روستاي حديت ۳-روستاي بسيطين) اعزام نموده و با هماهنگي هاي صورت گرفته ، كليه خدمات درماني و بهداشتي رايگان از قبيل ويزيت ، تحويل دارو، تزريقات و پانسمان و مشاوره بهداشتي ارائه گرديده و بيش از ۲۰۰ نفر از روستائيان مورد معاينه و ساير اقدامات پزشكي قرار گرفته اند. همچنين به دانش آموزان مدارس (حدوداً ۱۶۰ نفر) روستاهاي مورد اشاره ، بسته هاي فرهنگي شامل: دفتر، مداد رنگي ، خودكار ،پاك كن ، مداد تراش ، قمقه ، ليوان ، كيف مدرسه ، جا مدادي ، خط كش و ساير اقلام فرهنگي اهداء گرديده كه اين كار فرهنگي شادماني دانش آموزان مدارس روستاهاي مورد اشاره را فراهم نموده است.

شايان ذكر است اهالي محترم اين روستاها و مسئولين شوراهاي روستايي رضايت مندي خود را از خدمات ارائه شده اعلام نمودند . به ياري خداوند متعال اين شركت قصد دارد همچون روال گذشته اينگونه طرح هاي عام المنفعه و خير خواهانه را اجراء و حمايت نمائيد.

IMG_0131 IMG_0106
IMG_0088 IMG_0068