بهداشت
بهداشت
بهداشت
تعريف سازمان جهاني بهداشت WHO  ، بهداشت حالت كامل سلامتي جسمي، رواني و اجتماعي است و تنها عدم ابتلاء به بيماري يا ناتواني و نقص عضو دليل برسلامت و بهداشت نمي تواند باشد.
بهداشت مجتمع پتروشيمي اروند مفتخر به كسب
1.    رتبه اول طب صنعتي دربين شركتهاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر در دومين سال پياپي
2.    رتبه اول كميته حفاظت فني و بهداشت كار در بين تمام صنايع استان خوزستان
3.    كانديد شركت برتر در كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كل صنايع كشور
4.    شركت مفتخر گرديد تنها بيماري شغلي مشاهده شده مجتمع را در سال۱۳۹۳   با پيگيريهاي مداوم و راهكارهاي كنترل مديريتي و بهداشتي – مهندسي درمان نمايد
5.    عدم گزارش هيچ گونه بيماري شغلي در سال ۱۳۹۳ به استناد گزارش سازمان صنعت نفت شهرستان ماهشهر با توجه بهپيگيري و اهميت مسائل بهداشتي از ديدگاه مديريت و پرسنل HSE
6.    عدم گزارش هيچ گونه سرطان شغلي در بين كاركنان مجتمع
واحدهاي بهداشت شركت پتروشيمي اروند از زير بخشهايي تشكيل شده است كه شامل:
1.    مهندسي بهداشت حرفه اي ( بهداشت صنعتي)
2.    مهندسي بهداشت محيط
3.    بهداشت عمومي(گرايش الف: مبارزه با بيماريها   ب: بهداشت خانواده)
4.    علوم تغذيه
پاره اي از اقدامات انجام گرفته در بخش يهداشت مجتمع پتروشيمي اروند
1.    انجام اقدامات اوليه عمليات پايش بيولوژيك جهت كليه پرسنل عملياتي
2.    تحت پوشش قرار دادن معاينات شغلي كليه پرسنل شركتهاي پيمانكاري ( ۹ شركت)
3.    بررسي آزمايشات خون كليه پرسنل و اعلام از طريق بريد
4.    تهيه و ارسال فرم اقدام اصلاحي و TSR هاي صادر شده از بهداشت به واحدهاي مختلف شركت جهت رفع نواقص بهداشتي
5.    نمونه برداري ميكروبي از اب شرب ۴ بار در ماه و ارسال به مركز بهداشت و نمونه شيمايي هر ۴ ماه يكبار و ارسال به ازمايشگاه مجتمع
6.    انجام عمليات سم پاشي و مبارزه با آفات و جوندگان موذي بصورت دوره اي و انجام لكه گيريهاي متعاقب آن
7.    نظارت بر تعويض كليه فيلترهاي دستگاه تصفيه آب مجتمع
8.    انجام و تست كلر سنجي و PH سنجي بصورت روزانه
9.    تجهيز كليه جعبه كمكهاي اوليه بصورت ماهانه و دوره اي
10.    شركت در مميزيهاي داخلي و خارجي
11.    اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار توسط كارشناسان بهداشت و بررسي و مقايسه با نتايج اندازه گيري شركتهاي پيمانكار
12.    برگزاري كلاسهاي آموزشي بهداشت در زمينه هاي مختلف علوم بهداشتي توسط كارشناسان بهداشت (۶ دوره)
13.    بزرگداشت هفته سلامت و برپايي نمايشگاه هفته سلامت
14.    تهيه بروشور و پمفلتهاي آموزشي مرتبط با علوم بهداشتي و توزيع در بين كاركنان
15.    پيگيري برنامه هاي كنترل مهندسي در سايت
16.    تائيد تجهيزات و آمبولانسهاي درمانگاه با توجه به الزامات
17.    برگزاري همايش پياده رويي به مناسبت هفته سلامت جهت خانوادهاي كاركنان
18.    برگزاري مسابقات ورزشي وكتبي بهداشتي جهت كاركنان و اهداء جوايز به آنان
19.    ارتباط با دانشگاهها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي در راستاي اهداف شركت
20.    انجام برنامه هاي رزيم درماني جهت كاركناني كه از سوي مركز طب صنعتي ارجاع داده شده اند.
21.    نظارت روزانه و تائيد بهداشتي بر و ضعيت ورود مواد غذايي به شركت
22.    نظارت روزانه بر وضعيت بهداشتي رستوران و اشپزخانه مجتمع( استقرار كارشناس بهداشت در رستوران)
اهداف واحد بهداشت پتروشيمي اروند در سال ۹۴
1.    انحام عمليات سم پاشي و طعمه گذاري عليه حشرات و جوندگان موذي در سطح مجتمع
2.    انجام اندازه گيري عوامل زيان اور محيط كار ( شيميايي و فيزيكي )
3.    برگزاري سمينار تخصصي بهداشت حرفه اي
4.    انجام برنامه پايش بيولوژيك طبق دستورالعمل npc
5.    انجام برنامه حفاظت تنفسي بر اساس دستورالعمل
6.    آموزش در زمينه بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط و تغذيه
7.    بالا بردن سطح فرهنگ بهداشتي در زمينه بهداشت
8.    پيگيري و كنترل و رفع عوامل بهداشت محيطي و بهداشت حرفه اي مجتمع
9.    اصلاح وتصحيح سيستم هودهاي آزمايشگاهي و آشپزخانه
10.    انجام معاينات طب صنعتي كاركنان رسمي / مدت معين /مدت موقت و تمامي نفرات پيمانكاران
11.    تهيه بروشورهاي آموزشي
12.    ارزيابي وكنترل آلايند هاي شيميايي ( گردو غبار ، گاز ها و بخارات ، فيوم هاي جوشكاري ) در محيط هاي كاري
13.    ارزيابي عوامل زيان آور فيزيكي ( صدا ، روشنايي ، اشعه هاي يونيزان و غير يونيزان ، ميدانهاي الكترو مغناطيسي ) در محيط هاي كاري وارائه راهكار هاي مناسب جهت كنترل مواجهه
14.    انجام پروزه ارزيابي عوامل ارگونوميك در بين نفرات اداري و مالي و بهر برداران اتاق كنترل