بهداشت
بهداشت
اقدامات انجام شده در واحد بهداشت پتروشيمي اروند :
1- هماهنگي و برنامه ريزي با مراكز طب صنعتي جهت انجام معاينات ادواري ، بازگشت بكار و بدو استخدام كليه پرسنل و همچنين پيگيري كليه مراحل طب صنعتي اعم از ارجاع به متخصص ، موضوع عدم صلاحيت ها ، جابجايي مشاغل و محدوديت كاري پرسنل تا زمان حصول نتيجه نهايي
2-  اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار اعم از فيزيكي ( صداسنجي ، روشنايي محيط ، ارتعاش سنجي ، امواج الكترومغناطيس ، سنجش ميزان پرتو ، استرس هاي حرارتي ، سنجش ميزان مكش هودهاي آزمايشگاهها و رستوران ها ، ارزيابي كيفيت داخلي هواي ساختمان ها )،  ارگونومي( در مشاغل مختلف از جمله مشاغل عملياتي ، اداري – دفتري ، مشاغل حمل باردستي ، مشاغل كشيدن و هل دادن اجسام ) ، شيميايي (كليه آلاينده هاي شيميايي موجود در سطح مجتمع كه پرسنل در معرض آنها هستند)و عوامل بيولوژيكي و مكانيكي توسط شركت هاي پيمانكاري داراي صلاحيت هاي فني لازم بصورت ساليانه و همچنين توسط كارشناسان بهداشت حرفه اي مجتمع بصورت غير روتين انجام مي شود .
3- انجام كليه ارزيابي ريسك هاي بهداشتي واحدهاي مختلف اعم از اداري و عملياتي به منظور شناسايي خطرات بهداشت حرفه اي و پيامدهاي ناشي از آنها و درنهايت روش هاي كنترلي شامل حذف يا تغيير در روش توليد ، جايگزيني مواد در فرآيند توليد ، كنترلهاي مهندسي ، وسايل حفاظت فردي و كنترلهاي اداري ( شامل آموزش ، كار چرخشي و... )  لحاظ مي گردد و بصورت ساليانه توسط كارشناس بهداشت حرفه اي بازنگري و بروزرساني مي شوند .
4- اجراي پروژه مطالعات روانشناسي باليني، بررسي وضعيت پرسنل ، جلسات خصوصي مشاوره و همچنين تست هاي روانشناسي  در جهت ارتقاء سطح بهداشت روان پرسنل
5-اجراي برنامه هاي حفاظت شنوايي توسط شركت هاي دانش بنيان ( تهيه و ساخت Ear mold براي كليه پرسنل) و حفاظت تنفسي توسط تيم تخصصي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
6-اجراي پروژه هاي متنوع و مورد نياز در سطح مجتمع از جمله : نصب سايلنسر در محيط هاي پرسرو صدا ، نظارت بر تعويض هودهاي آزمايشگاه ،تهيه و نصب هودهاي بازويي جوشكاري و برگزاري دوره هاي تخصصي ارگونومي توسط شركت هاي خصوصي
7- تشكيل جلسات كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار و سلامت مجتمع
8- دعوت از اساتيد برتر دانشگاهها جهت برگزاري دوره هاي تخصصي آموزشي
9- بالا بردن سطح فرهنگ بهداشتي پرسنل از طريق اجراي كلاسهاي آموزشي آشنايي با آلاينده هاي شيميايي و فيزيكي محيط كار
10- نظارت جهت كاربرد صحيح و سايل حفاظت فردي و حضور در جلسات تاييديه لوازم حفاظت فردي پرسنل
11- تعيين خط و مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي برحسب شرايط اختصاصي هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط كار و پيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي و بيماري هاي شغلي
12- نظارت بر اجراي عمليات سمپاشي و طعمه گذاري عليه حشرات و جوندگان موذي در مجتمع
13- نظارت بر مواد غذايي و كنترل و نظارت بر واحد هاي تامين كننده مواد غذايي شركت

14- بازرسي از كارخانجات ، كارگاهها ، واحد هاي توليدي تامين كننده مواد غذايي شركت
15- پايش آب شرب  (شامل كلرسنجي وPH سنجي روزانه از آب شرب، سنجش TDS  آب شرب مجتمع و انجام تست هاي ميكروبي و شيميايي آب ورودي  مجتمع )
16-پايش روزانه تسهيلات بهداشتي ساختمان ها و مناطق عملياتي شركت و بررسي كارت سلامت پرسنل خدماتي مجتمع
17- تشويق نفرات موفق در بهبود وضعيت تغذيه و سلامت و اهداي تقديرنامه و جوايز نفيس به ايشان
18- برگزاري مسابقات كتبي بهداشت و  تغذيه براي كاركنان و مسابقات آشپزي غذاي سالم براي خانواده محترم كاركنان به مناسبت هفته سلامت و هفته غذا
19- غربالگري نفرات بيمار و در معرض خطر با ارزيابي نتايج معاينات طب صنعتي و مشاوره و آموزش به پرسنل
20- انجام معاينات آنتروپومتريك و ارائه خدمات مشاوره تغذيه و رژيم درماني به كليه پرسنل متقاضي
21-پايش روزانه درمانگاه و اورژانس مجتمع و در خواست خريدهاي اضطراري در مواقع نياز و بروژ كردن تجهيزات درمانگاه
اقدامات انجام شده واحد بهداشت در زمان كوويد -19 در مجتمع اروند :
1-خريد و توزيع يك ميليون پانصد هزار عدد ماسك در بين كليه پرسنل مجتمع
2- تشكيل كانال سلامت جهت اخذ اطلاعات از منابع رسمي نظير سازمان WHO و وزارت بهداشت و درمان و در نهايت اطلاع رساني عمومي اخذ شده جهت جلوگيري از نشر اكاذيب
3-تغيير در برنامه زماني پرسنل نوبتكاري بصورت شيفت هاي 4-2-2( ايجاد فاصله گذاري هوشمند )
4-تشكيل جلسات كميته سلامت  ( هر سه روز يكبار ) بصورت اضطراري و مستمر در خصوص كرونا ويروس
5-آموزش مستمر و روزانه پرسنل در مورد اطلاعات بروز كوويد -19
6- تهيه پكيج سلامت و توزيع در ميان  كليه پرسنل جهت حفاظت خانوداه كاركنان از بيماري كوويد -19 ( شامل تب سنج، پالس اكسيمتري ، ماسك كودك و بزرگسال )
7-توزيع محلول ضد عفوني كننده دست به تعداد 5000 عدد در چند مرحله براي كليه كاركنان
8-نظارت بر نصب دستگاههاي مخصوص ضد عفوني دست ( تعداد 110 دستگاه ) در كليه نقاط شركت
9-شناسايي گروه هاي پرخطر و داراي بيماري زمينه اي از طريق بررسي پرونده هاي طب صنعتي كاركنان
10-تهيه و توزيع ويتامين سي در بين كليه كاركنان
11-كاهش ساعات كاري حضور پرسنل در مجتمع و اخذ موافقت مديريت با مرخصي بانوان شاغل در شركت
12-تعطيلي رستوران هاي مجتمع جهت كاركنان روزكار و سرو توزيع غذا بصورت يكبار مصرف و بسته بندي بهداشتي جهت پرسنل نوبتكار
13-كنترل روزانه ورود نفرات به مجتمع از طريق مشاهده علايم باليني و تب سنجي