محصولات قابل ارائه
محصولات قابل ارائه
PVC Suspension _ Rigid Application

                             Grades

Test method

Parameter

S5831

S6031

S6532

S6732

ISO

Grade

57-59

59-61

64-66

66-68

1628-2

K- Value

79-86

84-92

101-109

108-117

1628-2

(Viscosity number (ml/g

540-600

520-580

550-610

550-610

60

(Bulk density(g/l

95-100

95-100

95-100

95-100

4610

(Grain size(% > 63 µm

0-1

0-1

0-1

0-1

4610

(Grain size(% >250µm

14-20

16-22

19-25

18-24

4608

(Porosity (% wt

< 0.3

< 0.3

< 0.3

< 0.3

1269

(Volatiles Matter (% wt

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

6186

(Flowability (s/150g

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

6401

(Residual VCM (ppm

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

Vinnolit F5

(Dark resin (Con./250g

≤ 5

≤ 5

≤ 20

≤ 20

Vinnolit H1

Fish eyes(Counts/25cm2)

 Application for product grades

Application

Grade

Rigid Films, Bottles, Fittings and Injection Molded Parts

S5831

Rigid and Semi-Rigid Profiles and Sheets

S6031

Rigid and Semi-Rigid and Plasticized PVC; Pipes, Profiles, Tubes, Sheets and Film

S6532

Rigid and Semi-Rigid and Plasticized PVC; Pipes, Profiles, Tubes, Sheets and Film

S6732

  PVC Suspension _ Flexible Application

Grades

Test method

Parameter

S6542

S7042

S7242

S8040

ISO

Grade

64-66

69-71

71-73

79-81

1628-2

K- Value

101-109

120-129

127-137

163-175

1628-2

(Viscosity number (ml/g

460-520

450-510

430-490

420-480

60

(Bulk density(g/l

95-100

95-100

95-100

95-100

4610

(Grain size(% > 63 µm

0-1

0-1

0-1

0-1

4610

(Grain size(% >250µm

24-30

29-35

30-35

30-35

4608

(Porosity (% wt

< 0.3

< 0.3

< 0.3

< 0.3

1269

(Volatiles Matter (% wt

≤ 35

≤ 35

≤ 35

≤ 35

6186

(Flowability (s/150g

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

6401

(Residual VCM (ppm

≤  20

≤  20

≤ 10

≤ 10

Vinnolit F5

Dark resin (Con./250g

≤ 2

≤ 2

≤ 2

≤ 2

Vinnolit H1

Fish eyes(Counts/25cm2)

Application for product grades

Application

Grade

Semi-Rigid and Plasticized Profiles, Films, and Flexible Articles

S6542

Plasticized Film and Profiles, Cable Insulation, Injection Molded Parts , Shoe Soles

S7042

Plasticized Films and Profiles, Injection Molded Parts, Medical Tubes and Medical Gloves

S7242

Plasticized Films and Profiles, Sealing, Blood Bags and Medical Tubes

S8040

E-PVC Emulsion _ Paste grade

Grades

Test method

Parameter

E 60

E 6644

E6834

E 7244

E 7544

DIN

ISO

Grade

59-61

64-66

67-69

71-73

74-76

DIN 53726

ISO 1628/2

K- Value

≤ 1.5

≤ 1.5

≤ 2

≤ 1.5

≤ 1.5

DIN 53724

ISO 565

Sieve analysis ≥63µ (%)

≤ 0.3

≤ 0.3

≤ 0.3

≤ 0.3

≤ 0.3

DIN7764/2

ISO 1269

Volatile matter (%)

≤ 2.5

≤ 2

≤ 2.2

≤ 2.5

≤ 2.5

DIN 53738

ISO 6427

Methanol extract (%)

≤ 1

≤ 1

≤ 2

≤ 1

≤ 1

DIN 53743

ISO 6401

(Residual VCM (ppm

≥ 15

≥ 15

≥ 15

≥ 20

≥ 20

Vinnolit THMA 180

(Thermostability (min

≤ 13

≤ 7

≤ 6

≤ 5

≤ 5

DIN EN 11468

ISO 3219

Paste Viscosity, 

(after 1 h (Pas

 Application for product grades

Application

Grade

Wall Covering

E60

Leather Foam , Wall Covering , Cushion Floor

E6644

Rigid Foam for Flooring , Leather Cloth , Sealing Compounds, Coating and Laminating

E6834

Wall covering , Gloves, Toys, Cushion Floor, Leather Cloth, Book Binding

E7244

Leather Skin, Metal Coating , Molding, Wall Covering, Gloves, Marking Films

E7544

 Caustic Prodution SPEC

Expected Value

Components To be Analyzed

Frequence

State

L/G/S

Sample Location Point/Line no

Sample

50 wt%

NaOH

R

L

At Jetty Line No.413300202V

Caustic 50% train 0

<100 ppm wt

NaCL(50% Basis)

R

<50 ppm wt

NaCIO3(50% Basis)

R

<3 ppm wt

Fe(50% Basis)

R

 EDC

Units

Guarantee

Components


Max

Min


%by wt


99.9

Ethylene
Impurities

%by wt

0.1


Total Organic impurities

Ppm by wt

600


(High Boils (>83.5C

Ppm by wt

300


(Low Boils (<83.5C

Ppm by wt

5


Hydrogen chloride

Ppm by wt

15


Water

Ppm by wt

0.5


Total Iran

Ppm by wt

15


Non Volatile Matter

Ppm by wt

2


Free Chlorine


10


(Color (APHA

Vcm

Units

Guarantee

Components

%by wt

Min.99.98

Vinyl Chloride (Water Free BasisImpurities

Ppm by wt

Max.2.0

Ethane And Ethane

Ppm by wt

Max.4.0

Propene

Ppm by wt

Max.1.0

Acetylene

Ppm by wt

Max.10.0

1,3 Butadiene

Ppm by wt

Max.80

Methyl Chloride CH3H4

Ppm by wt

Max.30

Ethyl Chloride C2H5Cl

Ppm by wt

Max.5

Monovinylacetlylene C4H4

Ppm by wt

Max.2.0

1,2 EDC

Ppm by wt

Max.1.0

Hydrogen Chloride

Ppm by wt

Traces

CCL4

Ppm by wt

Max.1

Hydroguinone

Ppm by wt

Max.0.5

Iron

Ppm by wt

Max.30

Water

Ppm by wt

Max.15

Non Volatiles


Free Of Dissolved N2

Nitrogen


ColorLess

Color


Clear And Free Of Suspended Matter

Appearance

 Cl2

Units

Guarantee

Components

%by Vol

Min.98.5

Chlorine (Cl2)Impurities

%by Vol

Max.0.1

Hydrogen(H2)

%by Vol

Max.1.0      2)

Oxygen(O2)

%by Vol

Max.0.4        1)

Inert gas(CO2)

Ppm by wt

Max.10

Water(H2O)

 NaClO

Units

Guarantee

Components

gpl

42646

NaOH

gpl

160-180

Active Chlorine


Below Crystallization Limit

NaCl

gpl

Max.10

Na2Co3

Mg/l

Max.1

Fe