جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : اجراي پروژه ساماندهي واحد شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند به مدت 16 ماه شمسي.
 • شماره : 6
 • تاریخ :
  1402/08/13
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  اجراي پروژه ساماندهي واحد شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند به مدت 16 ماه شمسي.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...