جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان :

  راهبري و اجراي کليه عمليات مربوط به بسته بندي ، انبار داري ، صفافي ، بازرگاني ، تخليه و بارگيري ، نظافت  و تميزکاري  و چيدمان ، محافظت ، توزين و باسکول و ترخيص محصولات در شرکت پتروشيمي اروند به مدت  24 ماه خورشيدي.


 • شماره : 41
 • تاریخ :
  1402/08/22
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :

  راهبري و اجراي کليه عمليات مربوط به بسته بندي ، انبار داري ، صفافي ، بازرگاني ، تخليه و بارگيري ، نظافت  و تميزکاري  و چيدمان ، محافظت ، توزين و باسکول و ترخيص محصولات در شرکت پتروشيمي اروند به مدت  24 ماه خورشيدي.


 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...