جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : موضوع طرحي ساخت نصب و راه اندازي BIG BAG STATION ترين B بسته بندي واحد S-PVC
 • شماره : 20
 • تاریخ :
  1398/04/30
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 1398/05/05 - 1398/05/09
 • متن :
  موضوع طرحي ساخت نصب و راه اندازي BIG BAG STATION ترين B بسته بندي واحد S-PVC
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...