جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تهيه متريال و اجراي عمليات لاستيک کاري
 • شماره : 30
 • تاریخ :
  1398/06/11
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند : 1398/06/20 - 1398/06/26
 • متن :
  تهيه متريال و اجراي عمليات لاستيک کاري
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...