جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : عمليات بسته بندي انبار داري چيدمان توزين ترخيص و بارگيري محصولات شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 27
 • تاریخ :
  1399/06/31
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند : 1399/07/02 - 1399/07/08
 • متن :
  عمليات بسته بندي انبار داري چيدمان توزين ترخيص و بارگيري محصولات شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...