جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : طراحي و ساخت و نصب و راه اندازي پايلوت واحد اکسي کلريناسون EDC 
 • شماره : 0
 • تاریخ :
  1399/07/19
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن :
  طراحي و ساخت و نصب و راه اندازي پايلوت واحد اکسي کلريناسون EDC 
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...