جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مزايده
 • عنوان : فروش 500 تن کلوخه PVC به صورت يکجا و دم جارو همراه با ضايعات توليد و کلوخه هاي فيلتر پرس شرکت پتروشيمي اروند.
 • شماره : 6
 • تاریخ :
  1402/11/16
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  فروش 500 تن کلوخه PVC به صورت يکجا و دم جارو همراه با ضايعات توليد و کلوخه هاي فيلتر پرس شرکت پتروشيمي اروند.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...