جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : حمل، امحاء و بي خطرسازي 200 تن ضايعات ککي شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 45
 • تاریخ :
  1399/09/06
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 1399/09/09 - 1399/09/12
 • متن :
  حمل، امحاء و بي خطرسازي 200 تن ضايعات ککي شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...