جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد 180،000 عدد پالت پلاستيکي  شرکت پتروشيمي اروند به مدت يکسال
 • شماره : 4
 • تاریخ :
  1400/02/06
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  خريد 180،000 عدد پالت پلاستيکي  شرکت پتروشيمي اروند به مدت يکسال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...